ⓘ Dashtagan is a village in Kalashtar Rural District, in the Central District of Rudbar County, Gilan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 109, ..

                                     

ⓘ Dashtagan

Dashtagan is a village in Kalashtar Rural District, in the Central District of Rudbar County, Gilan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 109, in 35 families.

                                     
 • Darzi Gavabar Darzi Mahalleh Dasht Daman Dasht Mian Dasht Raz Dashtagan Dashtak Dashtansar Dasht - e Olam Dasht - e Veyl Dastak Datvarsar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar
 • Kalashtar Aghuzbon Aliabad Dashtagan Galivarz Jamalabad - e Hallaj Jamalabad - e Kuseh Jamalabad - e Nezamivand Kalashtar Marjanabad Namak Avaran Pa Chenar