ⓘ Banayem is a village in Gavdul-e Sharqi Rural District, in the Central District of Malekan County, East Azerbaijan Province, Iran. At the 2006 census, its popul ..

                                     

ⓘ Banayem

Banayem is a village in Gavdul-e Sharqi Rural District, in the Central District of Malekan County, East Azerbaijan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 309, in 81 families.

                                     
  • Qayah Balli Qeshlaq Balujeh Banafsheh Daraq Banafsheh Daraq Banayem Bangin Baqer Owghli Baraghush Baranliq - e Hoseyn Khan Baranliq - e
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg
  • East Gavdul Aghcheh Mashhad - e Char Dowli Amir Ghayeb Aq Manar Baba Kalak Banayem Bayram Kandi Chalelu Damirchi Dash Bolagh Hapik Bolagh Idahluy - e Bozorg