ⓘ Farahan Kabar is a village in Chenaneh Rural District, Fath Olmobin District, Shush County, Khuzestan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 346 ..

                                     

ⓘ Farahan Kabar

Farahan Kabar is a village in Chenaneh Rural District, Fath Olmobin District, Shush County, Khuzestan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 346, in 42 families.

                                     
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh
 • Chenaneh Abid Daham Doleh Yaraleh Farahan Kabar Ghasha va Shiryul Hamudi Mahareb Majid Zamedi Mazal Zamedi Mohammad Safi Raghiveh Rasan Rashid Sabiyeh