ⓘ Bichand is a village in Neh Rural District, in the Central District of Nehbandan County, South Khorasan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 1 ..

                                     

ⓘ Bichand

Bichand is a village in Neh Rural District, in the Central District of Nehbandan County, South Khorasan Province, Iran. At the 2006 census, its population was 1.297, in 290 families.

                                     
  • Beskabad Beynabad Bezakshan Biabani - ye Bala Biabani - ye Pain Bichand Bicheh Bid Kard Gam Bid Bidak Bidak Bidak Bid - e Kabkan
  • Beshaneh Bezanjekan Bi Ban Zehi Biahu Dushing - e Pain Bibah Bichand Bid Bag Bid Lang Bid Bida Setar Bidak Bidak - e Bala Bidak - e
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul
  • Neh Afzalabad Ahmadabad Ali Rais Aliabad - e Bandan Alvand Arviz Asadabad Bichand Bid Kard Gam Bidak Bid - e Kabkan Chahar Farsakh Chahdashi Chah - e Bahlul